آلبوم شازده کوچولو

نسخه دیجیتال

می‌توانید مبلغ دلخواه خود را وارد کنید

نسخه فیزیکی

می‌توانید مبلغ دلخواه خود را وارد کنید

نسخه دیجیتال + فیزیکی

می‌توانید مبلغ دلخواه خود را وارد کنید

کسانی که بیشترین حمایت مالی را کنند، شانس تماس تصویری با جی‌دال خواهند داشت.
همچنین به ده نفر از خریداران این آلبوم به قید قرعه، جوایزی تعلق خواهد گرفت؛ این جوایز شامل موارد زیر می‌باشد:
دست نوشت امضا شده توسط جی‌دال
محصولات مرتبط با آلبوم
محصولات پایداریفیت
کلیه جوایز شامل هر ۱۰ نفر خواهد شد.
و همچنین درصدی از درآمد پیش فروش این آلبوم، صرف امور خیریه خواهد شد؛
از خریداران و حامیان این آلبوم سپاس گذاریم. #شاعرمریض